PDA

View Full Version : Si te mirret abdesti dhe te falet namazi


xheti
03-07-05, 00:11
FALJA E NAMAZIT


All-llahu xh.sh. thotè:

O njerèz! adhuroni Alla-llahun, Zotin tuaj icili ju
krijoj ju dhe ata qè qenè para jush, qè tè mund tè
te bèheni tè perkushtuar

(sure 2 El-Bekar ajeti 21)


ABDESTI

All-llahu xh.sh Kur'an thotè:
"O ju qè keni besuar! kur doni tè kryeni faljen, lani fytyrat tuaja
(parakrahet) deri ne bèrryl,kaloni duart e lagura mbi kokat tuaja,
lani edhe kèmb(kyqe)"

( sure el-maideh ajeti 6)

Pejgamberi s.a.v.s ka thènè: " " s'ka namaz ai icli nuk merr abdest s'ka abdest ai
qes permend emirn e zotit ( BISMILAH) kur fillon tè marrè abdest"

( transmenton Ebu Davud, Ibni Maxheh)

kurse Umeri r.a.thotè se Pejgamberi s.a.v.s ka thènè:

"All-llahu nuk pranon namaz pa abdest " ( transmet Muslimi )
http://www.freewebs.com/ebukudeme/DSC02096.JPG

1.) Njetin e bènè me zemèr dhe thua:
(BISMILAH)

http://www.freewebs.com/ebukudeme/DSC02097.JPG
2.) lahen duart deri te kyqet

http://www.freewebs.com/ebukudeme/DSC02098.JPG
3.) lahet goja me doren e djathtè (tri herè)

http://www.freewebs.com/ebukudeme/DSC02099.JPG
4.) pastrohet hunda me doren e majtè ( tri herè)


http://www.freewebs.com/ebukudeme/DSC02100.JPG
5.) lahet fetyra me te dyja durt (tri herè)

http://www.freewebs.com/ebukudeme/DSC02101.JPG
6.) lahet dora e djathte deri te bèrryli (tri herè)

http://www.freewebs.com/ebukudeme/DSC02102.JPG
7.) lahet dora e majtè deri te brryli( tri herè)

http://www.freewebs.com/ebukudeme/DSC02103.JPG
8.) behet mest (fshihet) koka me te dyjat durt
te lagura ( njè herè)

http://www.freewebs.com/ebukudeme/DSC02104.JPG
9.) pastrohèn veshet (njè herè

http://www.freewebs.com/ebukudeme/DSC02105.JPG
10.) lahet kèmba e djathtè deri ne kyqe (tri herè)

http://www.freewebs.com/ebukudeme/DSC02106.JPG
11.) lahet kèmba e majtè deri ne kyqe ( tri herè)Pas perfundimit të abdesit është mirë që të thuhet :
Esh-hedu en la ilahe il-lAllahu vahdehu la sherike lehu ve eshe-hedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.