PDA

View Full Version : Informacion(Ligje, Kode, VKM, Udhezime etj)


Era1
27-05-07, 17:09
Nese dikujt i nevojitet nje informacion mbi ndonje ligj , rregullore, vendim etj te cilat botohen ne Gazeten Zyrtare (apo jane botuar) ose jo , mund te gjejne kete informacion si me poshte:

1- Aktet e qeverise

http://www.keshilliministrave.al/shq.../mbledhjet.asp

2- Kushtetuta

http://www.qpz.gov.al/botime/kusht_k...tetuta_alb.pdf

3- Kodet (Civil,procedures Civile,Penal,Procedures penale,Familjes, Punes,Procedurave Administrative,Rrugor,Penal Ushtarak,Zgjedhor

http://www.qpz.gov.al/botime/botimet.htm

4- Fletoret zyrtare

http://www.qpz.gov.al/botime/botimet.htm

5- Legjislacioni tatimor

http://www.minfin.gov.al/downloads/V...13.04.2001.pdf

6- Tarifat Doganore

http://www.dogana.gov.al/doc/nk2004tarifa2006_new.html

7- Legjislacioni Doganor

http://www.dogana.gov.al/index.php?mid=5

8- Cdo te dhene tjeter per udhezime , akte normative etj sipas institucioneve perkatese

http://www.legjislacionishqiptar.gov..._all_exact=all