PDA

View Full Version : Poezi(gojore)Arbereshe


sherri
05-08-08, 11:34
Bardha Dhrí e Kastriotit


Nde podhén te malevet
te Qerevanit,ce nde cuka
semre rrin ngrakuome bór
e mee ndeen mjegull e shi
kán ka nje te jeteri vit,
zonja Lén te Kastriotit
kish te stisur nje keshtjell
hóll e i lart,sa mjegulla
ngitij qeramidhezit.
Mjegulla stisi folén
e folea ce stisenej
ish e piksur driza ári;
vét prana ce me beri
in fllurome t'aretaz;
zoget pra ce nxori véshit
dualletin me lafshe t'árt
e me krahzit te regjend.
Kúr kenduon ata zogj,
era,ce shkonej nde fjetat
lisevet e pjepevet
me qendroi e gjegjenej
te kenduor ngjiellshit,
t'embelór e keq t'endem,
aq sa prehej e mirr vesh
Bardha Dhrí e Kastriotit,
nd' at hér ce rij e pjeksenej
shtruome kater faqeshi.
Zonja tek e para faqe
me qindisi zón e saj
me te gjith shater mb'án.
Prana tek e dita faqe
me qendisi vetehén
me rrotulla kriatet.
Ajo tek e treta faqemeqendisi diellin
m*aq rrembazit e tij.
Po tek e katerta faqe
me qendisi henezen,
bardhezen si bilazit
ce mekish ajo nde pllas;
e,si hena perendesh,
je rrjedhur ilezish,
i buftón per mbremanet
nde katunde e nd' ato hora
shprishura nde gjeren jét,
rrij ajo ne mest atire.
Neen m'i rethti mjegullen
ngana hapjin krahezit
ata zogj ce nxori véshit,
cilet e embel po kendojin
mbe vetet nga qiella
e hareje shírt i mbjojin.

Breshka
05-08-08, 19:21
Bardha Dhrí e Kastriotit


Nde podhén te malevet
te Qerevanit,ce nde cuka
semre rrin ngrakuome bór
e mee ndeen mjegull e shi
kán ka nje te jeteri vit,
zonja Lén te Kastriotit
kish te stisur nje keshtjell
hóll e i lart,sa mjegulla
ngitij qeramidhezit.
Mjegulla stisi folén
e folea ce stisenej
ish e piksur driza ári;
vét prana ce me beri
in fllurome t'aretaz;
zoget pra ce nxori véshit
dualletin me lafshe t'árt
e me krahzit te regjend.
Kúr kenduon ata zogj,
era,ce shkonej nde fjetat
lisevet e pjepevet
me qendroi e gjegjenej
te kenduor ngjiellshit,
t'embelór e keq t'endem,
aq sa prehej e mirr vesh
Bardha Dhrí e Kastriotit,
nd' at hér ce rij e pjeksenej
shtruome kater faqeshi.
Zonja tek e para faqe
me qindisi zón e saj
me te gjith shater mb'án.
Prana tek e dita faqe
me qendisi vetehén
me rrotulla kriatet.
Ajo tek e treta faqemeqendisi diellin
m*aq rrembazit e tij.
Po tek e katerta faqe
me qendisi henezen,
bardhezen si bilazit
ce mekish ajo nde pllas;
e,si hena perendesh,
je rrjedhur ilezish,
i buftón per mbremanet
nde katunde e nd' ato hora
shprishura nde gjeren jét,
rrij ajo ne mest atire.
Neen m'i rethti mjegullen
ngana hapjin krahezit
ata zogj ce nxori véshit,
cilet e embel po kendojin
mbe vetet nga qiella
e hareje shírt i mbjojin.

tre her e lexova e marre me thon sen skuptova :rolleyes:

sherri
06-08-08, 09:12
Mbjodhi Krój Skanderbeku

Mbjodhi Krój Skanderbeku
bulerín e peshpekerat,
ai t'mirre me ta vulí
nde ce ghór te conej nuse.
-Mirre,Zote,Napullitane.
-Porsa kßeq nd' ate Anapul
te njoma nde limonti
dighen vashazit e ngrisen,
e beshtjeri shpivet tona
i varesen dhe vreen.
-Ján te Pula me e afer.
-Buleresha ghadhjare
kán Bari e aranti,
po te zakonuara te ghaptes,
te sheshi mose me lule,
i ngushtonet zemra
te rrethi i malevet tàn.
Dergomi Sicillie,
ká se bila atje Perendi.
-Ka vapa e ahjete detit
e ardhur nder timba e bór
zónj vash bier shendén
-Por dí u ke kam te marre.
Vashen e dua t'Arbresh
glighie e zakoneshi.
Andaj,zotra,nde e doni,
te pellasi Arjanitit
Katar dergomi te zonja
Donike Marineza.

Shkoi nje trim ka nje rrúgh

Shkoi nje trim ka nje rrúgh
me nje thúperes nde dór
u perpoq me nje kopile,
muar ngrejti thuperzen
e m'i ngau kshet'thin.
Ndodhi jema dritsores:
-Trim ce ngave time bil,
mos m'e di, xeje nani:
nje kopil ce nget nje vash
e do mír,e do per grua.
-Taksi palen e e marr.
Palen me i taksi jema:
-Bír,i jap u sime bíl
per cillón dritjen,
rreth e qiellit per brez,
spingullat t'i vee nde gjí
ilis marr qiellshit,
diell menatie per kéz
e per zog djetin.
Em'e ndreqi e m' e pastroj,
prana trimit ja dergoi.
Trimi e muar per dorje
e m' e qelli per nde shpí
e gjithsej ben' e me xú
e m' u vú e m' e porsinej:
-Shighem shpín,e bukura:
ká tre qind dritsore,
ajri i ghapen e i mbullín,
si m' e do ti,vashes,frín.

sherri
24-08-08, 07:09
Beri kshíll zonja Elene

Beri kshíll zonja Elene,
por vet me tres buljar,
nene molle e nene dardhe,
nene kumbulleze te bardhe
te martojn Qeparize,
te me ipin Dhrin e bardhe,
ce ju palje te taksi it ate?
Taksen malt,taksen valt,
taksen fushat me lule.
Kater galez t'armatosme
me te gjith saraqin.
Beri kshíll Qeparize,
te m'ipin Dhrín e bardhe,
-Se ti,Dhria,Dhria e bardhe,
ce stolí te taksi jot eme?
-Qepariz i holl'e i glat,
ce stolí me taksi mema?
Nend cohe e nende linje,
nend brezaz te rregjende,
nend keze te vilusta,
nende sqepes te holle
edhe víll me kurore,
edeh mot e bukureze,zonja <elene,
por vet me tres bulare,
nene kumbullez te bardhe
te me martoja

Mori ti,bukurza ime

Brodha me nje bij zoti,
nde rrenjet moööezes.
Erdhi molla e lulzoi,
e me beri móll te embela,
m´ll te embela e cukarine.
U ghip trimi te m'e mbjidh,
shtroi e mbjoi kesemandil,
e ja dergoi s'bukurez.
-Mori ti,bukurza ike,
za kesemandil me móll,
se t'e dergoi trimi jit.
Trimi jit si illi drit,
illi ce del ndaj manat
e te bukure drit ben!